Moneta logo

De rendabele keuze voor financiële vragen

Financiële Planning

Financiële planning is de verzamelnaam voor de verschillende zaken die u op orde wilt hebben op financieel, fiscaal en juridisch gebied. 

De financieel planner is een integratie specialist van de verschillende financiële disciplines, zoals:

verzekeringen & pensioenen;

sparen & beleggen;

sociale zekerheid;

financiering;

nalatenschap planning;

echtscheiding;

schuldplanning en fiscaliteit.

We onderscheiden hierbij drie fases:

 inkomensplanning;

vermogensplanning en

nalatenschapplanning.

Het maken van een goede inventarisatie erg belangrijk. Hierbij moet worden uitgegaan van de voorzieningen die u zal gaan ontvangen vanuit de overheid (bijvoorbeeld AOW), de werkgever (Ouderdomspensioen, VUT of Prepensioen) of de eigen onderneming (FOR , Pensioen in eigen beheer en opbrengst onderneming bij verkoop).

Hierbij moeten de al bestaande privé-voorzieningen zoals lijfrentes, spaarplannen, beleggingen en overige zaken meegenomen worden. 

Na deze  inventarisatie kijken we wat uw wensen zijn, en hoe deze kunnen worden afgezet tegen uw bestaande situatie. Hieruit zal dan blijken in hoeverre de al aanwezige voorzieningen genoeg zijn.

Om te bepalen of een grondige analyse voor u zinnig is, kunt u zich afvragen of u op dit moment goed weet wat u per maand kunt uitgeven nadat u stopt met werken, arbeidsongeschikt of werkloos raakt.