Moneta logo

De rendabele keuze voor financiële vragen

Inkomensvoorzieningen

Net als bij de analyse voor overlijden is het maken van een goede inventarisatie een must. Hierbij moet worden uitgegaan van de voorzieningen die men zal gaan ontvangen vanuit ten eerste de overheid (AOW) en ten tweede de werkgever (Ouderdomspensioen, Vut of Prepensioen) of de eigen onderneming (FOR , Pensioen in eigen beheer en opbrengst onderneming bij verkoop). Als laatste moeten hierbij de al bestaande privé-voorzieningen zoals lijfrentes, spaarplannen, beleggingen en overige zaken ter sprake komen.

Na deze  inventarisatie moeten de wensen worden afgezet tegen de bestaande situatie. Hieruit zal dan blijken in hoeverre de al aanwezige voorzieningen dekkend zijn. Ook hier kunt u de vraag weer stellen in hoeverre een gedegen analyse voor u noodzakelijk is. U kunt hier achter komen door de simpele vraag of u exact op de hoogte bent van het benodigde besteedbaar inkomen dat u zult gaan ontvangen op de datum waarop u wenst te stoppen met werken.Ook arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid kunnen hier een belangrijke rol spelen.

 Vermogensadvies

Vermogensopbouw is een belangrijk onderdeel van uw financiële huishouding. We komen het overal tegen. Denk maar aan de aflossing van de hypotheek op uw woning, sparen, pensioen en beleggen. Voor de ene persoon is het uitbreiden van vermogen het belangrijkste doel, voor de ander is het behoud van vermogen belangrijk. 

Van belang bij vermogensopbouw is persoonlijke voorkeur, looptijd, ervaring en uiteraard het doel.