Moneta logo

De rendabele keuze voor financiële vragen

Wat kan ik allemaal verzekeren?

U kunt bijna alles verzekeren. Verzekeringen zijn voor iedereen belangrijk. Er zijn drie soorten verzekeringen: levensverzekering, schadeverzekering en zorgverzekering.

Levensverzekering

Met een levensverzekering verzekert u het risico dat u komt te overlijden. Als u overlijdt voor de einddatum van de verzekering krijgen uw nabestaanden een geldbedrag. Leeft u nog op de einddatum van de verzekering? Dan krijgt u de opbrengst zelf.

Schadeverzekering

Met een schadeverzekering verzekert u iets tegen schade. U kunt bijvoorbeeld de spullen in uw huis verzekeren tegen brandschade. U kunt ook een verzekering afsluiten tegen geldschade. Bijvoorbeeld als u niet meer kunt werken.

Zorgverzekering

Met een zorgverzekering verzekert u bijvoorbeeld de ziektekosten van uzelf of van uw partner en kinderen. Zorgverzekeringen vallen onder het toezicht van de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit.

Hoe betaalt u een verzekering?

U kunt een verzekering op twee manieren betalen:

U betaalt premie, bijvoorbeeld iedere maand of ieder jaar.

U betaalt één keer een premiebedrag, dit heet een koopsom.

Wat bepaalt de kosten van een verzekering?

De verzekeraar neemt een risico als hij u verzekert. Als u nooit schade heeft, hoeft de verzekeraar u nooit te betalen. Maar als u wel schade heeft, moet de verzekeraar u wel betalen. Hoe groter de kans op schade, hoe hoger de premie of koopsom.

Wat staat er in de voorwaarden?

Verzekeraars verzekeren niet alle risico's. Daarom heeft iedere verzekering voorwaarden. Daarin staat bijvoorbeeld welke kosten een verzekeraar wel en niet betaalt. Lees deze voorwaarden goed voordat u een verzekering afsluit. Ze helpen u bij het maken van een goede keuze.